Technické informace

BENDI vyrábí ventily spalovacích motorů. U spalovacích motorů se používají hlavně dva různé typy ventilů, které se rozlišují jako sací ventil a výfukový ventil. Ventily zvané sací ventily motoru umožňují směsi paliva a vzduchu dostat se do válce a výfukový ventil umožňuje evakuaci z válce. Tento proces probíhá nepřetržitě v běžícím motoru.

fg